×

Aviso

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

La XVII Conferencia Continental se llevará a cabo en un momento trascendente de la historia del Continente.  El desarrollo creciente en los últimos años de la integración entre varios países de América Latina y el Caribe, especialmente a partir de la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y de la consolidación de la UNASUR, el MERCOSUR y el ALBA, son logros y esfuerzos  que deben consolidarse, así como la búsqueda de la PAZ en Colombia alienta poner fin a la confrontación armada. De otra parte, se aprecia una vuelta al escenario regional de políticas neoliberales que buscan hacer retroceder muchos  beneficios y legislación alcanzados;y en el aspecto  más global tiene consecuencias que desafían a la humanidad y a la civilización.

15 ANYS OBSERVANT EL SISTEMA PENAL: NOVES EINES I PROPOSTES PER A LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS

Amb motiu de la celebració dels 15 anys d’existència de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona, en aquestes jornades es pretén descriure la tasca que les diferents àrees de treball d’aquest centre de recerca han estat desenvolupant en el decurs d’aquests anys. En aquest sentit, es presentaran els resultats de les diverses recerques que aquest Observatori ha realitzat tant a l’àmbit nacional com a l’internacional (en les seves diferents dimensions europea, llatioamericana, i l’àmbit de les Nacions Unides). El treball desenvolupat per l’Observatori durant aquests anys ha suposat un monitoratge permanent del funcionament real del Sistema Penal que ha permès , diagnosticar l’actual realitat d’aquest sistema Des d’aquest bagatge, es presenten un conjunt d’eines concretes que suposaran un avenç significatiu en el respecte dels drets humans d’aquelles persones que de formes diferents pateixen les instàncies del sistema penal.

Página 1 de 2